Kombinuotoji šilumos ir elektros energijos (anglų k. Combined Heat and Power – CHP) gamyba (kogeneracija) – kai vienu metu gaminama ir elektros, ir šiluminė energija. Įprastinės elektrinės į aplinką atliekų pavidalu išmeta elektros gamybos procese susidariusią šilumą.

Kogeneracija yra geriausias būdas geriau išnaudoti kurą. Pagamintam energijos vienetui tenkantis mažesnis kuro ir CO2 išmetalų kiekis tiesiogiai atsispindi mažesnėje pagamintos energijos savikainoje. Kogeneracijos atveju kuro reikia maždaug 1/3 mažiau, nei jo prireikia, elektrą ir šiluminę energiją gaminant atskirai.

Kogeneracijos atveju bendrasis kuro energijos konversijos efektyvumas paprastai siekia 85–92%. Gauta šiluminė galia yra naudojama gamybos procesuose, buitiniam vandeniui šildyti ir patalpoms šildyti ar vėsinti. Aušinimo vandeniui gaminti naudojamos absorbcinės sistemos. Į elektros energiją paverstą mechaninę energiją galima naudoti mašinoms su elektros pavaromis (siurbliams, ventiliatoriams, kompresoriams) varyti.

Iš daugybės kogeneracijos technologijų mes naudojame tas, kurioms reikia dujinių variklių ir dujų bei garo turbinų. Vietinį kurą naudojančiose jėgainėse kogeneracijai naudojame garo turbiną arba ORC (organinio Rankino ciklo) technologiją.

„Filter“ grupė yra pastačiusi 58 kogeneracijos jėgaines su dujų varikliais, kurių bendra galia viršija 210 MW, 4 biokurą naudojančias kogeneracijos jėgaines su verdančiojo sluoksnio katilu ir garo turbina, 3 biokurą naudojančias kogeneracijos jėgaines, veikiančias ORC principu, ir kogeneracijos jėgainę su 30 MW dujų turbina.