„Filter“ klientams siūlo aukštos kokybės visiškai užbaigtus šilumos ir garo gamybos sprendimus, skirtus patenkinti centralizuoto šildymo ir pramonės poreikius. „Filter“ katilinių konstrukcija yra pritaikoma individualiems mūsų klientų poreikiams. Projektuojant katilinę, daugiausia dėmesio skiriama energijos taupymui, patikimumui ir rentabiliems ekonominiams sprendimams.

Įvairiam kurui pritaikytos katilinės

  • Gamtinės dujos, suskystintosios gamtinės dujos, biodujos, specialios dujos.
  • Įvairus skystasis kuras: dyzelinas, mazutas, skalūnų alyva.
  • Kietieji ir skystieji biodegalai.
Katilinės su įvairia šilumokaičių medžiaga

  • Iki 33 MW galios garo katilinės.
  • Iki 33 MW galios vandens katilinės.
  • Karštos alyvos katilinės.
  • Specialios katilinės.
Konteinerinės katilinės

„Filter“ sukūrė standartines konteinerines, skystąjį kurą ir dujas naudojančias katilines, kurių garo našumas yra 1 000–25 000 kg/val., ir vandens katilines, kurių šiluminė galia yra 0,7–20 MW.

Katilinių moduliai

„Filter“ sukūrė ir gamina katilinėms skirtus katilų, deaeratorių ir vandens ruošimo modulius.

Visiškai išbaigti sprendimai

Statydami katilinę eksploatacijos vietoje į specialius kliento reikalavimus ir aplinką atsižvelgiame nuo pat katilinės projekto ruošimo iki jo įdiegimo. Į katilinės komplektą visuomet įeina ir mokymai. Mūsų mokomoji programa skirta apmokyti katilinę prižiūrintį personalą. Taip pat galime pasiūlyti „Filter“ atliekamą techninę priežiūrą.

„Filter“ grupės kompanijos pastatė 220 skystuoju kuru ir dujomis kūrenamų katilinių, kurių suminė išeinamoji galia viršija 1 100 MW, ir 16 katilinių, naudojančių biomasę.

Pokategorės