Kiekvienoje komunalinių atliekų tonoje yra nuo 150 iki 250 kg organinės anglies. Šios medžiagos biologiškai suyra, mikroorganizmai jas paverčia sąvartynų dujomis. Stabili, anaerobinė metano fermentacija prasideda, praėjus nuo metų iki dviejų po to, kai atliekos paliekamos sąvartyne.

Kaip rodo praktika, 1 milijonas tonų kietųjų komunalinių atliekų sąvartynų dujas gamina ilgiau kaip 20 metų ir šio kiekio užtenka maitinti 1 MW galios dujų variklį.

Į sąvartyno klodą įgręžiami perforuoti vamzdžiai, jie sujungiami į vamzdyną. Naudojant ventiliatorių, dujos siurbiamos iš sąvartyno, suspaudžiamos, išdžiovinamos ir tiekiamos į dujinį variklį. Generuojama elektros energija dažniausiai yra tiekiama į elektros tinklą. Šiluminę energiją galima naudoti centralizuotam šildymui arba paversti elektros energija.

sąvartyno dujos schema