Siurblių instaliuotos bazės sąrašo sudarymas, auditas ir efektyvumo pagerinimas
Į siurblių ir siurblių sistemų auditą su pagal jį atliekamu siurblių sistemų tobulinimu įeina įvairios operacijos – nuo instaliuotų siurblių sąrašo sudarymo iki siurblių sistemos kaip visumos efektyvumo įvertinimo.

pump audit LT

Siurblių instaliuotos bazės sąrašo sudarymas

Sudarant siurblių instaliuotos bazės sąrašą (bendrą ir/arba išsamų), visi įmonėje sumontuoti siurbliai įtraukiami į duomenų bazę, kiekvienam priskiriamas eilės numeris. Kad būtų užtikrintas greitas siurblių atsarginių dalių pristatymas, išanalizuojami įmonėjė esantys siurbliai ir nustatoma, kiek reikia atsarginių dalių bei sudaromas jų sąrašas. Siurblio eilės numeris palengvina konkretaus siurblio paiešką duomenų bazėje ir greitą tam tikro tipo siurbliui reikalingų atsarginių dalių pristatymą. Bendrasis sąrašas leidžia apžiūrėti siurblių mazgus ir įvertinti jų fizinę būklę. Išsamus sąrašas be vizualios siurblių apžiūros ir jų išdėstymo įvertinimo padeda patikrinti guolių, movų, skriemulių ir kitų dalių darbinę būklę.

Siurblių sistemos auditas

Atliekant siurblių sistemos auditą, sudaromas instaliuotų siurblių sąrašas, po to, atsižvelgiant į siurblių duomenų bazę, paruošiamos atsarginių dalių atsargos. Tai užtikrina greitą dalių pristatymą. Siekiant išvengti avarinių/neplanuotų prastovų (pramonėje jos paprastai laikomos brangiausiu laiku), sudaromas siurblių priežiūros grafikas. Naudą taip pat duoda mažesnėms sistemos dalims taikomi energijos taupymo sprendimai. Sprendimai turi būti pagrįsti sistemos kaip visumos analize. Užrašytas siurblio darbinės apkrovos profilis parodo, kur kompanija gali sutaupyti pinigų. Atliekant esamos sistemos analizę bei planuojant energiją taupančius patobulinimus, taip pat reikia įvertinti būsimus poreikius ir reikalavimus. „Filter" turi įvairiapuse kompetencija ir didele praktine patirtimi šioje srityje pasižyminčius specialistus, todėl siūlo aukštos kokybės įrangą bei paslaugas. Siurblių ir jų sistemų efektyvumo įvertinimo procedūra, be kita ko, apima minėto išsamaus instaliuotų siurblių sąrašo sudarymą.

Siurblių energetinio efektyvumo ir stabilaus veikimo gerinimas

Optimali siurblių konfigūracija padeda išvengti nebūtinų energijos sąnaudų. Siurblių auditas apima siurblių išdėstymo tikrinimą, guolių vibracijos matavimą ir movų, skriemulių bei kitų dalių darbinės būklės tikrinimą, eksploatacinių charakteristikų registravimą/palyginimą. Surinkti duomenys naudojami faktiniam darbiniam taškui nustatyti, kuris po to lyginamas su nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis. Remiantis surinktais duomenimis, apžvelgiamas sistemos eksploatacinis efektyvumas ir pateikiamos atitinkamos rekomendacijos jam gerinti. Laikantis šių rekomendacijų, galima padidinti visų sistemos siurblių efektyvumą bei ekonomiškumą ir taip stipriai sumažinti įrangos kainos bei eksploatacinių išlaidų ir tarnavimo trukmės santykį.

Siurblių instaliuotos bazės sąrašo sudarymas, auditas ir efektyvumo pagerinimas