Elektrinė galia – 1817 kW.
Šiluminė galia – 1715 kW.
Elektrinis efektyvumas – 43,3 %.
Klientas – parodų ir prekybos centras.

Kuras – gamtinės dujos.

Projekto įgyvendinimas: 2006 – 2007 m.
Trigeneration Center Belarus 1

Įranga
Kogeneracijos moduliai: 4 х JMS 612 GS-N.LC.
Išmetamųjų dujų absorbciniai aušintuvai: 2 x BE 100.
Funkcija: vandens aušinimas: +7/+120 °С.

Atlikti darbai

  • Įranga ir montavimas.
  • Proceso elektrifikavimas ir automatizavimas.
  • Projekto valdymas.
  • Eksploatacijos pradžia.
Trigeneration Center Belarus 2