Konteinerinė sistema su dujiniu varikliu. 
Klientas yra Vangazi mieste Latvijoje įsikūrusi IPP kompanija.

Kuras  Gamtinės dujos 
Variklio tipas  JMC 312 GS-N.L
Elektrinė galia 526 kW
Šiluminė galia 620 kW
Eksploatacijos pradžia 2009 m. birželis
containerized chp lat
Sukurta šiluminė galia tiekiama vietinei rajono centralizuoto šildymo kompanijai. Sukurta elektrinė galia per aukštinamąjį 0,4/6,3 kV transformatorių tiekiama į viešąjį elektros tinklą. Visa įranga sumontuota konteineryje ir ant konteinerio stogo. Dujinio variklio šilumos utilizavimo sistema integruota į esamos katilinės sistemą ir, norint, kad būtų pasiekta reikiama šilumos generavimo sistemos galia, gali veikti lygiagrečiai ar nuosekliai su esamais šilumos šaltiniais.